CSI- BAUSEM İç Denetçi Akademisi Faaliyete Başlıyor

Control Solutions International ve Bahçeşehir Üniversitesi BAUSEM, birlikte düzenledikleri sertifika programlarına ek olarak, yeni bir projeyi hayata geçiriyorlar.

İç Denetçi Akademisi, özel sektör şirketleri ve bankalara uluslararası standartlarda iç denetçi yetiştirmeyi hedefleyen özel bir akademi programı. Akademi yönetimi tarafından belirlenen eğitimleri ve projeleri tamamlayan katılımcılar akademiden mezun olabiliyorlar. Mezuniyet ile birlikte, Akademi’ nin İç Denetçi Veri Tabanına kayıt oluyor ve iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol alanlarında ihtiyaç sahibi işverenlerin ilanları kendilerine ulaştırılıyor. Akademi eğitmenleri ve danışmanlarından referans alabiliyor, kendi içlerinde bir network oluşturuyorlar.

CSI- BAUSEM İç Denetçi Akademisi, 5 Eylül 2016 tarihinde İstanbul’ da faaliyete geçiyor.

Akademi şimdilik İstanbul’ da faaliyete geçiyor ancak Ankara ve İzmir için de çalışmalar sürüyor. 2016 yılı sonuna doğru bu şehirlerde de akademiler açılacak.

İç Denetçi Akademisinden mezun olmak için aşağıdaki programları başarı ile bitirmek gerekiyor:

– İç Denetçilik Sertifika Programı (14 gün)
– İç Denetim Yöneticiliği Eğitim Programı (3 gün)
– İç Denetimde Temel İletişim Becerileri Eğitim Programı (2 gün)
– Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Eğitim Programı (2 gün)
– Bitirme Projesi: Katılımcılar kendi şirketlerinde bir iç denetim çalışması veya danışmanlık görevi yürütüyor ve sonuç raporunu şirket yönetimi ve akademi hocalarına sunuyorlar.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz:

Zuhal Çelikli
İç Denetim Eğitim Programları Koordinatörü
Tel: 0 312 442 50 15
Faks: 0 312 442 50 16

Yeni Dönem Eğitim Programlarımız 26 Eylül 2016′ da Başlıyor

Control Solutions International olarak 25 ülkede elde ettiğimiz deneyimi uluslararası ölçekte paylaşmak üzere eğitim programları düzenliyoruz. 2010 senesinden bu yana Türkiye Ofisimiz de bu küresel bilgi ve deneyim aktarım programının bir parçası olmuştur.

2010- 2016 seneleri arasında, toplam 91 adet kurumsal, 14 adet bireysel katılıma açık eğitim ile Türkiye’ deki şirketler, sivil toplum örgütleri ve kamu idarelerine çeşitli eğitimler ile bilgi ve deneyim aktarımı gerçekleştirdik. Bunlara ek olarak, Türkiye’ nin önde gelen Üniversitelerinden Bahçeşehir Üniversitesi ile 5 yıldır düzenli olarak ortak sertifikasyon programları düzenledik. Bahçeşehir Üniversitesi BAUSEM ile 2011′ de başlattığımız ve bir gelenek haline gelmiş olan “İç Denetim Uzmanlığı Sertifika Programımız”  200′ ün üzerinde mezun vermiştir. Bu eğitimler, Control Solutions International’ ın mesleki ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde sürdürdüğü, en üst seviyede memnuniyetin hedeflendiği eğitimler olmuştur.

Control Solutions International olarak yepyeni kurumsal ve genel katılıma açık eğitim programlarımız ile Eylül 2016′ dan itibaren profesyonellerin ve kurumların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

BAUSEM ile ortak olarak düzenlenecek 4 yeni sertifika programımız Eylül 2016′ da başlayacak ve oldukça ses getirecek. Tamamen uygulama ağırlıklı ve profesyonellerin mesleki yetkinliklerini en üst seviyeye taşımaya odaklı bu programlarda, Türkiye’ de bu alanda ilk olan özel bir eğitim tekniği ve teknolojisini uygulamaya alıyoruz.

İstanbul’ da: 

  • İç Denetçi Sertifika Programı (14 gün)
  • Kurumsal Risk Yönetimi Sertifika Programı (12 gün)

Ankara’ da: 

  • İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı (12 gün)
  • İç Denetçi Sertifika Programı (14 gün)

programlarımız ile meslek profesyonellerine veya bu alanlarda kariyer yapmak isteyip, doğru noktadan başlamak isteyen katılımcılara, gerekli tüm teorik ve uygulamalı mesleki bilgi ve becerileri kazandıracağız.

İrtibat ve Bilgi İçin:

Bahçeşehir Üniversitesi
BAUSEM

İlke Şener
Tel : 0212 381 59 36
Fax : 0212 381 59 30

Control Solutions International
Zuhal Çelikli
Tel : 0312 442 50 15
Fax : 0312 442 50 16

 

Üniversitelere Özel Hizmetlerimiz

Control Solutions International Türkiye olarak, 2016-2017 yıllarını Üniversitelere odaklanma ve Üniversitelere yönelik özel hizmetler sunma dönemi olarak belirledik. 2016 ve 2017, şirketimiz tarafından Üniversitelere katkı sağlama ve değer katma dönemi olarak görülmektedir. Bu çerçevede Üniversiteler için sektör özel hizmet çözümleri geliştirdik.

Bu çözümler 3 başlıkta toplanıyor: 

1- Üniversite İç Kontrol Sistemi Oluşturma Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2- Üniversite Kalite Güvence Sistemi Oluşturma Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

3- Üniversite Stratejik Plan Hazırlama ve Performans İzleme ve Raporlama Danışmanlık Hizmetleri

İç kontrol eğitim ve danışmanlık hizmeti kapsamında; üniversitenin mevcut iç kontrol çalışmalarının revizyonu, iyileştirilmesi, süreç modelleme, iş akışlarının tanımlanması, risk yönetimi sistemlerinin oluşturulması, öz değerlendirme, izleme ve raporlama süreçlerinin oluşturulması ve tüm iç kontrol sisteminin yönetimi için uygun yazılım çözümü seçimi ve iç kontrol ile ilgili eğitimlerin sağlanması ve üniversitede bir iç kontrol ekibi yetiştirilmesi için destek sağlıyoruz.

Kalite güvence sistemi oluşturma danışmanlık hizmetimiz kapsamında, ülkemizde yükseköğretimde ulusal bir kalite güvencesi oluşturmak için en önemli adımlar olarak 20 Eylül 2005’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği ile 23 Temmuz 2015’te YÖK tarafından hazırlanıp yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” çerçevesinde, Üniversitelerde kalite güvence, öz değerlendirme ve raporlama sistemlerinin oluşturulması için destek sağlıyoruz. Üniversitelerde kalite güvence konusunda sorumlu olan Komite ve Birimlere rehberlik sağlıyor, gerekli kurumsal mekanizmaların oluşturulması için en temelden, ileri uygulamalara kadar tüm sistemleri üniversiteye özel olarak tasarlıyoruz.

Stratejik Plan ve Performans İzleme danışmanlık hizmetlerimiz ile, Üniversiteler için, Kalkınma Bakanlığı’ nın ilgili Rehberleri çerçevesinde, en doğru, gelişimi hedefleyen ve kurumsal kapasite ile uyumlu stratejik planlar hazırlanmasına yardımcı oluyor, üniversitelere stratejik plan hazırlama kapasitesi kazandırıyoruz. Ayrıca stratejik plan ve performans programı izleme ve raporlama sistemlerini oluşturuyor, uygun yazılım çözümleri ile bunları destekliyoruz. Bu sayede Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ na raporlamaların doğru, tam ve zamanında ulaştırılmasını sağlıyor, ayrıca kurum yönetiminin performansı rahatlıkla izlemesi ve tepki vermesine imkan veren sistemler tasarlıyoruz.

Bu paketler ile Üniversitelerin yönetim kalitesinin artırılması ve Üst Yönetim başta olmak üzere tüm akademik ve idari birimlerin sistemlere ilişkin kurulum, yönetim, izleme ve raporlama süreçlerinin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz.

Üniversitelere yönelik hizmetlerimiz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:

İrtibat:
Zuhal Çelikli
Üniversiteler Hizmet Koordinatörü
Tel: 0 312 442 50 15
Faks: 0 312 442 50 16
zcelikli@controlsolutions.com

Çimento Sektörüne Özel Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim Hizmetlerimiz Başladı

Control Solutions International olarak 2010 senesinden bu yana Türkiye’ de çimento sektörünün önde gelen şirketlerinde kazandığımız tecrübeleri, şirketimizin 25 ülkede çimento sektöründe kazandığı deneyimler ve sahip olduğumuz sektör uzmanı danışmanlarımızın kişisel mesleki yetkinlikleri ile harmanlayarak, sadece Çimento sektörü şirketlerine özel kurumsal risk yönetimi ve iç denetim hizmetlerini sunuyoruz.

Çimento sektöründe risk yönetimi ve iç denetim; şirketlere hem gelir hem de gider tarafında önemli katkılar sağlayan, karlılığı olumlu yönde etkileyen, suistimalleri önleyen, başta üretim ve enerji verimliliği olmak üzere pek çok süreçte verimliliği artıran ve kurumsal kontrol sistemlerini güçlendiren sistemler olup, bu sistemlerin doğru oluşturulması ve yönetimi büyük önem taşımaktadır.

Control Solutions International olarak, çimento ve hazır beton şirketlerine bu sistemleri kurarak, kurumsal yönetimi, kurumsallaşmayı ve yönetim süreçlerini destekliyoruz. Çimento şirketlerinin iş süreçleri, organizasyon yapıları, riskleri, kontrolleri, verimlilik ve suistimal noktaları konusunda uzman ve tecrübeli danışmanlarımız ile şirketinize en uygun modeli oluşturuyor ve uygulamaya alıyoruz.

Çimento risk veri tabanımız, yüzlerce riskten oluşmakta olup, bu risklere karşı şirketinizin almış olduğu tedbirler değerlendirilmekte ve kontrol sisteminiz iyileştirilerek, itibar, finansal, yasal, operasyonel, pazar, rekabet ve suistimal risklerine karşı güçlendirilmektedir.

Çimento sektöründe kurumsal risk yönetimi ve iç denetim hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak için:

İletişim
Seyhan Gençağ
Partner
Tel: 0 312 442 50 15
Faks: 0 312 442 50 16
sgencag@controlsolutions.com

Dr. Bertan Kaya ABD’ de Kurumsal Risk Yönetimi Konulu Bir Sunum Gerçekleştirdi

Control Solutions International Partneri ve Türkiye Ofisinin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bertan Kaya, Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret ederek, San Francisco ve Los Angeles’ da Türkiye ofisini temsilen, şirketimiz tarafından düzenlenen bazı toplantılara katıldı ve “Kamu Kurumlarında Kurumsal Risk Yönetimi Uygulama Zorluklarının Aşılması İçin Stratejiler” “Strategies for Overcoming The Difficulties in Implementing ERM in Government Agencies” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

1-4 Şubat 2016 tarihleri arasındaki toplantılarda, gerçekleştirdiği sunum ile büyük ilgi gören Dr. Bertan Kaya, tüm dünyadan katılan Control Solutions International partner ve danışmanları ile çeşitli kamu kurumlarından katılımcıların sorunlarını cevapladı.

Dr. Bertan Kaya kamu kurumlarında etkili kurumsal risk yönetimi (ERM) sistemlerinin oluşturulması ve yönetilebilmesi için; üst yönetim farkındalığı, doğru ERM çerçevesi/modeli belirlenmesi, iyi bir ERM ekibi ile kapasite oluşturulması, iyi proje yönetimi ve doğru ERM/GRC yazılım çözümü seçimi konularının önemine değindi.