Üniversitelere Özel Hizmetlerimiz

Control Solutions International Türkiye olarak, 2016-2017 yıllarını Üniversitelere odaklanma ve Üniversitelere yönelik özel hizmetler sunma dönemi olarak belirledik. 2016 ve 2017, şirketimiz tarafından Üniversitelere katkı sağlama ve değer katma dönemi olarak görülmektedir. Bu çerçevede Üniversiteler için sektör özel hizmet çözümleri geliştirdik.

Bu çözümler 3 başlıkta toplanıyor: 

1- Üniversite İç Kontrol Sistemi Oluşturma Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2- Üniversite Kalite Güvence Sistemi Oluşturma Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

3- Üniversite Stratejik Plan Hazırlama ve Performans İzleme ve Raporlama Danışmanlık Hizmetleri

İç kontrol eğitim ve danışmanlık hizmeti kapsamında; üniversitenin mevcut iç kontrol çalışmalarının revizyonu, iyileştirilmesi, süreç modelleme, iş akışlarının tanımlanması, risk yönetimi sistemlerinin oluşturulması, öz değerlendirme, izleme ve raporlama süreçlerinin oluşturulması ve tüm iç kontrol sisteminin yönetimi için uygun yazılım çözümü seçimi ve iç kontrol ile ilgili eğitimlerin sağlanması ve üniversitede bir iç kontrol ekibi yetiştirilmesi için destek sağlıyoruz.

Kalite güvence sistemi oluşturma danışmanlık hizmetimiz kapsamında, ülkemizde yükseköğretimde ulusal bir kalite güvencesi oluşturmak için en önemli adımlar olarak 20 Eylül 2005’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği ile 23 Temmuz 2015’te YÖK tarafından hazırlanıp yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” çerçevesinde, Üniversitelerde kalite güvence, öz değerlendirme ve raporlama sistemlerinin oluşturulması için destek sağlıyoruz. Üniversitelerde kalite güvence konusunda sorumlu olan Komite ve Birimlere rehberlik sağlıyor, gerekli kurumsal mekanizmaların oluşturulması için en temelden, ileri uygulamalara kadar tüm sistemleri üniversiteye özel olarak tasarlıyoruz.

Stratejik Plan ve Performans İzleme danışmanlık hizmetlerimiz ile, Üniversiteler için, Kalkınma Bakanlığı’ nın ilgili Rehberleri çerçevesinde, en doğru, gelişimi hedefleyen ve kurumsal kapasite ile uyumlu stratejik planlar hazırlanmasına yardımcı oluyor, üniversitelere stratejik plan hazırlama kapasitesi kazandırıyoruz. Ayrıca stratejik plan ve performans programı izleme ve raporlama sistemlerini oluşturuyor, uygun yazılım çözümleri ile bunları destekliyoruz. Bu sayede Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ na raporlamaların doğru, tam ve zamanında ulaştırılmasını sağlıyor, ayrıca kurum yönetiminin performansı rahatlıkla izlemesi ve tepki vermesine imkan veren sistemler tasarlıyoruz.

Bu paketler ile Üniversitelerin yönetim kalitesinin artırılması ve Üst Yönetim başta olmak üzere tüm akademik ve idari birimlerin sistemlere ilişkin kurulum, yönetim, izleme ve raporlama süreçlerinin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz.

Üniversitelere yönelik hizmetlerimiz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:

İrtibat:
Zuhal Çelikli
Üniversiteler Hizmet Koordinatörü
Tel: 0 312 442 50 15
Faks: 0 312 442 50 16
zcelikli@controlsolutions.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir