grc1GRC (Governance, Risk, Compliaance) yazılımları, şirketlerin, kar odaklı olmayan kuruluşların ve kamu idarelerinin üçlü savunma hattını (iç kontrol, risk yönetimi-uyum, iç denetim) en etkin şekilde yönetmelerini sağlayan, yönetişimi destekleyen veri ve raporlama özelliklerine sahip, entegre veya ayrı ayrı destek alınabilen yazılım çözümleridir.

Control Solutions International olarak, şirket, sivil toplum örgütü ve kamu idarelerinin en doğru GRC yazılım çözümünü seçme, uygulama ve yönetim sistematiğine entegre etmelerine yardımcı oluyoruz.

Control Solutions International olarak, pek çok yerli ve yabancı GRC çözümüne destek verebilecek özel bir ekibimiz mevcut olup, müşterilerimizin sektör, büyüklük, organizasyon yapısı ve kurumsal kültür, süreç yönetimi, iç denetim ve risk yönetimi olgunluğu, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi beklentileri gibi pek çok parametreyi değerlendirerek, en doğru çözümü seçme ve uygulamalarına yardımcı oluyoruz.

erm2İhtiyaç analizi yapılırken, GRC yazılım şirketlerinden demo alınırken, şartnameler oluşturulurken, alım ve değerlendirme süreçlerinde, uygulama sırasında ve uygulama sonrası memnuniyet ölçümlerinde müşterilerimizin yanında oluyor, GRC süreçlerinin en etkin ve verimli şekilde uygulamaya alınmasını sağlıyoruz. GRC yazılım şirketleri ve müşterilerimiz arasında bir köprü görevi görüyor, GRC projelerinin her aşamasında gözetim desteği sağlıyoruz.