image1Şirketinizde iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemleriniz var ancak beklenen faydayı sağlamıyor ise, Control Solutions International olarak bu sistemlerinizin, en iyi uluslararası uygulamalar ve yerel koşullar çerçevesinde revizyonunu ve iyileştirilmesini sağlıyoruz.

 

İç kontrol ve kurumsal risk yönetim sistem ve süreçlerini analiz ediyor, en iyi uygulama ve ihtiyaçlar ile karşılaştırmak suretiyle boşluk analizini yapıyor, iyileştirmeye yönelik yol haritanızı oluşturuyor ve sistemlerinizi yapılandırıyoruz.

 

image2İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konusundaki 25 senelik kurumsal danışmanlık tecrübelerimiz ile şirket veya idarenize, en uygun İç Kontrol ve KRY modelini belirlemek, kurum içi kapasiteyi oluşturmak, organizasyonu gözden geçirmek ve doğru GRC çözümünü seçmek açısından size her aşamada uluslararası sertifikalara sahip uzmanlarımız ile destek veriyoruz.

İç kontrol ve KRY süreçlerinin iyileştirilmesinde, en önemli unsur olan kurumsal kapasitenin artırılması ve değişim yönetiminin başarı ile sağlanması için uygun strateji ve çözümleri kullanıyoruz. Tüm projelerimiz, farkındalığı artırmak ve organizasyonu yeni sistemlerin uygulanmasına ikna etmek üzerine etkin iletişim ve proje yönetimi yaklaşımlarını içermektedir.