Belirsizliksm1, karmaşıklık, muğlaklık ve değişkenlik artık iş dünyasının temel parametreleri haline gelmiş durumda. Günümüzde bu dört kavramın tümüne VUCA deniyor. VUCA döneminde, şirketler ve kurumlar için stratejik yönetim de yepyeni bir anlam taşıyor. Eskinin stratejik yönetim anlayışları yerini, VUCA döneminin ruhuna uygun, dinamik stratejik yönetim anlayışlarına bırakıyor.

 

Control Solutions International, hizmet verdiği 35 ülkede, 50’den fazla sektörde elde ettiği stratejik yönetim yetkinliklerini müşterilerine sunuyor.

 

 

sm2Değişim ve belirsizliğin çok yoğun yaşandığı bu dönemde, şirket veya idareniz için doğru stratejik kararların alınması ve doğru bir planlama çerçevesinde uygulanması büyük önem taşımaktadır. Control Solutions International, şirketlerin bu zorlu
dönemde iş fırsatlarını doğru bir şekilde değerlendirmelerine, inovasyon yapmalarına, büyümelerine ve risklerini etkin şekilde yöneterek, hissedarlarına ve müşterilerine değer katmalarına yardımcı olmaktadır.

 

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz tüm şirket ve kurumların stratejik yönetim sistemleri ve stratejik planlam süreçlerini, ülke, sektör ve kurum özel oluşturuyor, stratejik yönetim anlayışının kurum organizasyon yapısı ve kültürü içinde sağlıklı bir şekilde entegre edilmesine rehberlik ediyoruz.

 

sm3Stratejik Yönetim dikkatle ve kurumsal koşullar ve ihtiyaca uygun olarak hayata geçirilir ise modası asla geçmeyecek bir yönetim aracıdır. Bizler, stratejik yönetim anlayışımızı en iyi uygulamalar ve kurumsal kapasitenin doğru analizi çerçevesinde sizlere aktarıyor, gerçekten fayda sağlayan, kağıt üzerinde kalmayacak, kurumsal bir pusula olarak işlev gösterecek bir sistem ve buna bağlı strateji, taktik ve faaliyetleri tasarlıyoruz.

 

Kurumsal stratejilerinizi belirlerken, Kurum İçi Analiz, SWOT, PEST, Porter, BCG, Benchmarking, vb. pek çok yöntemden faydalanıyor, kurumsal vizyon, misyon ve hedefleriniz, kapasiteniz ve kültürünüz ile en uyumlu stratejileri tanımlamanıza ve bunları kurum genelinde uygulanabilir taktik ve operasyonel planlara dönüştürmenize yardımcı oluyoruz. Bizler için stratejik yönetim sistem ve süreçlerinin oluşturulması ve stratejilerin belirlenmesi kadar, bunların takibi, performansın raporlanması ve düzeltici eylemlerin hayata geçirilmesi de önem taşımaktadır. Bu sebeple, konuya komple çözüm setleri ile yaklaşıyor, stratejik yönetim danışmanınız olarak, arzu ettiğiniz sonuçları alana kadar sizlere destek olmaya devam ediyoruz.