bal3Günümüzde şirketler ve kurumlar için stratejik, süreç ve personel seviyelerinde performansın yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.

Control Solutions International olarak, stratejik yönetim ve performans yönetimini bir bütün olarak görmekte; müşterilerimizin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşma dereceleri, operasyonel hedefleri başarma dereceleri ve personel bazında performans hedeflerini başarma derecelerini ölçme, değerlendirme, izleme, raporlama ve iyileştirmeye yönelik çözümler sunmaktayız. Sunduğumuz tüm çözümler, bilgi sistemleri ile desteklenmekte, bir karar destek ve kontrol mekanizması olarak üst yöneticiler ve birim yöneticilerine sağlıklı veri ve bilgiler üretmektedir.

bal1Şirket veya idarenize uygun performans yönetimi çözümlerinin belirlenmesi ve uygulanmasında esnek çözümler uygulamaktayız. Buna ek olarak, müşterilerimizim performans yönetim sistemlerinin oluşturulmasında “Balanced Scorecard” veya bir başka ifade ile “Kurumsal Karne” yaklaşımını tercih etmekteyiz.

Balanced Scorecard, şirketlerde, kamu idarelerinde ve kâr amacı gütmeyen organizayonlarda, iş süreçlerini ve faaliyetleri organizasyonun  vizyonu ve stratejik planına göre hizalamak, iç ve dış iletişimi geliştirmek ve organizasyon performansını stratejik hedeflere ve onların altındaki operasyonel hedeflere bağlı olarak izleyebilmek için kullanılan stratejik bir planlama ve kontrol sistemidir. Robert Kaplan ve David Norton tarafından performans ölçüm sistemi olarak geliştirilen “kurumsal karne” finansal olmayan performans ölçütlerini geleneksel finansal metriklere ekleyerek müdürlere ve üst düzey yöneticilere organizasyon performansını daha “dengeli” olarak verebilmektedir.

bal2Control Solutions International olarak kurumsal karne ve uygulamalarında uzman danışmanlarımız ile, kurumsal karne modelini sektör ve şirket özel olarak kurguluyor, izleme ve raporlama sistemlerini oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Bu konuda uygun yazılım çözümlerini seçmenize ve başarı ile kullanmanıza yardımcı oluyoruz.