yl1Günümüzde şirketlerde pek çok farklı yönetim sistemi, ayrı ekipler, kaynaklar ve kurumsal çabalar ile yönetilmektedir. Bu durum, hem mükerrerliklerden kaynaklanan verimsizliklere, hem zaman, hem de kaynak kayıplarına neden olmaktadır.

Oysa bir şirket veya kamu idaresindeki Stratejik Yönetim, ISO, EFQM, Risk Yönetimi, İç Kontrol, İş Sağlığı ve Güvenliği, Uyum, İç Denetim, İç Tetkik vb. tüm yönetim sistemleri, eşgüdüm içinde ve ortak kaynakları kullanarak planlanmalı ve yönetilmelidir.

yl3Şirketlerin yönetim sistemlerinin ayrı yönetimi ve koordinasyonu, bunlardan sağlanacak faydaları da azaltmakta, verim alınmasını engellemektedir. Entegrasyon ise verimliliği ve etkinliği artırmaktadır. Örneğin tüm yönetim sistemlerinin ortak süreç tanımlamaları ve süreç yönetimi yaklaşımını baz alması, aynı dili konuşmak ve süreçleri farklı perspektiflerden de olsa, benzer yaklaşımlar ile yönetmek için faydalı olacaktır. Benzer şekilde bir kurumda ISO Sertifikasyon ve İç Kontrol süreçlerinin birbirlerinden bağımsız ve ilgilsiz yürütülmesi yerine, birbirleri ile eşgüdüm içinde ve aynı kaynakları kullanarak yönetilmesi verimliliği artıracaktır. Bir şirkette iç denetim ve kalite yönetimi kapsamındaki iç tetkik çalışmalarının aynı denetim grubunca yürütülmesi, güvence maliyetlerini azaltmaya imkan sağlayacaktır.

Tüm yönetim sistemlerini eşgüdüm ve uyum içinde çalıştırmak bu alanların her birinde uzman bir danışman ekibin desteğini gerektirir. Control Solutions International olarak, çağdaş yönetim sistemlerinin her birinde uzman danışmanlarımız olduğu gibi, bu alanların tamamına yönelik entegrasyon yetkinliği ve tecrübesine sahip danışmanlarımız da vardır. Danışman ekibimizin, yönetim sistemlerinizin entegrasyonunu sağlamada kurumunuza vereceği desteğin sağlayacağı faydaların mali geri dönüşü en kısa sürede fark edilmektedir.

Aşağıda yer alan yönetim sistemlerinizi, birbirleri ile ortak kaynakları kullanır hale getirmek, ortak bir bakış açısı kazandırmak ve ortak metodoloji ve raporlama setleri ile çalışır hale getirmek ve mümkün olan en yüksek seviyede entegre etmek için size yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyacağız.
yl2

  • Toplam Kalite Yönetimi ve EFQM
  • ISO Sertifikasyon Yönetimi
  • İç Kontrol
  • Kurumsal Risk Yönetimi
  • İç Denetim
  • Stratejik Yönetim ve Planlama
  • Performans Yönetimi