bod1Control Solutions International olarak kurumsal yönetim konusunda uzman bir danışmanlık şirketiyiz. Bu bağlamda, şirketlerde kurumsal yönetimin geliştirilmesi amacı ile, Yönetim Kurulları’ na değer katan hizmetler sağlıyoruz.

 

Yönetim Kurullarına sunduğumuz hizmetler 3 ayrı grupta toplanmıştır:

 

1-Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliği

2- Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

3- Eğitimler ve Seminerler

 

bod4Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği

Özellikle halka açık ve bağımsız dış denetime tabi olma kriterlerine sahip şirketlerde, kurumsal yönetimin geliştirilmesi ve desteklenmesi için Yönetim Kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyelerine yer verilmesi büyük önem taşımaktadır. Control Solutions International olarak şirketimizde Direktör ve Partner ünvan grubunda görev yapan danışmanlarımızı, gerekli olan ve talep edilen uzmanlık alanlarına bağlı olarak, şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirebiliyor veya yine gerekli ihtiyaç veya uzmanlığa bağlı olarak, yönetim kurulu üyesi aday havuzumuzdan, mülakatlar sonucu seçerek uygun adayları müşterilerimize önerebiliyoruz.

Bundan bağımsız olarak Denetim Komitelerini kurmak, kalıcı veya geçici üye sıfatı ile danışmanlarımız ile Komite Üyeliği hizmeti vermek veya dışarından uygun adayları temin ederek Denetim Komitenizin işlevselliğini artırmak konusunda da profesyonel hizmet vermekteyiz

 

bod2Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Şirket Yönetim Kurulunuza, hesap verebilir, şeffaf, adil ve sorumlu bir yönetim tarzı oluşturmak, kurumsal yönetim mekanizmalarını kurmak veya iyileştirmek, kurumsal yönetimi güçlendirmek gibi konularda uzman danışmanlarımız ile danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

Şirketinizin Yönetim Kurulu- İcra ilişkilerini sistematik hale getirmek, Yönetim Kurulu’ nun çalışma usul ve esaslarını belirlemek, Yönetim Kurulu üyelerine görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlemek, Yönetim Kurulu’nun şirket yönetiminin kararları ve performansını bağımsız olarak izlemesi ve geri bildirimde bulunabilmesi amacı ile oluşturması gerekli sistem ve süreçleri tasarlamak  gibi geniş yelpazedeki hizmetlerimiz ile Yönetim Kurullarımıza değer katıyor, işleyişlerini etkinleştirmelerini sağlıyor, görevlerini daha etkin yerine getirmelerini sağlıyoruz.

 

bod3Yönetim Kurulu Seminerleri

  • Kurumsal Yönetim (4 saat)
  • Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları, Üyelerin Görev, Rol ve Sorumlulukları (4 saat)
  • Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performansın İzlenmesi (4 saat)
  • Ekonomi Okur Yazarlığı ve Ekonomik Gelişmeleri Yorumlama (1 gün)
  • Mali Tabloları Okuma ve Şirket Performansını Değerlendirme (1 gün)
  • İç Denetim, İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi (1 gün)
  • Denetim ve Risk Komiteleri Oluşturma ve Yönetme (4 saat)