CGMA-Effective-Internal-Audit-Leaders-510-X-221İç Denetim Fonksiyonunuzu oluşturmanızda her adımda yanınızda oluyoruz. Control Solutions International’ ın 35 ülkede elde ettiği iç denetim yetkinlikleri ve tecrübelerini, sektör ve şirketimize özel iç denetim sistem tasarımları ile aktarıyoruz.

İç denetim fonksiyonunuzu oluştururken;

 • Şirket ve sektörünüzü analiz ederek, uluslararası ve yerel veritabanlarımız yardımı ile en iyi uygulamaları tanımlıyor, şirketiniz için en uygun iç denetim modelini belirliyoruz.
 • Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim beklentilerini kavrayarak, beklentileri model tasarımı sırasında göz önünde bulunduruyoruz.
 • Maliyet etkin, uluslararası standartlar ile uyumlu ve sektörel uzmanlığı da kapsayan bir iç denetim faaliyeti için gerekli tüm politika ve prosedürleri tasarlıyoruz.
 • İç denetim birim yöneticisi ve iç denetçi seçimlerinde size yardımcı oluyor, ekibinizi, geniş CV veritabanımızdan da faydalanmak suretiyle kuruyoruz.
 • Denetim Komitesi ve İç Denetim Yönetmeliklerinizi, sektör ve şirket özel olarak ve kurumsal kültür ve yapıyı de göz önünde bulundurarak hazırlıyoruz.
 • İç denetimin in-house gerçekleştirilmesine karar verildiği durumalarda, denetim ekibinizi en temel ve ileri düzey iç denetim eğitimleri ile eğitiyor, yetkinlik kazandırıyoruz.
 • Denetim Komitenizi oluşturuyor, politika ve prosedürlerini yazıyor, hayata geçmesi için 2 yıl süresince dışarından Komite Üyeliği hizmeti veriyor, sistemin sağlıklı işlemesini teminen yerinde destek sağlıyoruz.
 • İç denetim faaliyetinizin, şirketinizin tüm yönetim sistemleri ile entegre olmasını sağlıyoruz.
 • İç denetim sisteminiz oluşturulurken, tüm üst yönetim ve orta kademe yöneticilerin güveni ve desteğini sağlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor, farkındalığı artırıyor, kurum içi destek noktalarını oluşturuyoruz.
 • İç denetim faaliyetlerinizin uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamaya yönelik bir kalite güvence programı tasarlıyor ve uygulamaya alıyoruz.
 • İç denetim planlarınızın, şirketiniz veya kuruluşunuzun stratejik planları ile uyumlu ve risk odaklı olarak oluşturulmasını sağlıyoruz.
 • İç denetim faaliyetleri için tercih edilir ise en maliyet etkin yazılım çözümünü sağlıyor, eğitimini veriyor, uygulama desteği sağlıyor ve kullanıma alıyoruz.
 • İç denetimde kullanılan tüm çalışma kağıtlarını sağlıyoruz. İç denetim dosya planı, arşiv yapısı, yazışma sistemi, raporlama ve sunum prosedürlerini oluşturuyoruz.
 • İç denetim biriminizin A’ dan Z’ ye tüm çalışma sistemini oluşturuyoruz.