Şirketinizdeki mevcut iç denetim faaliyetlerini desteklemek veya bu hizmeti profesyonel olarak sağlamak için Control Solutions International’ dan destek alabilirsiniz.

Control Solutions International’ ın 15 sene ve üzeri tecrübeye sahip iç denetim uzmanları, mesleki bilgi ve deneyimlerini sizlerle paylaşmaya hazır.

Eş kaynak veya dış kaynak kullanımı ile sizlere, sektörünüze özel iç denetim hizmetleri sağlıyoruz.

 

cs1Eş Kaynak Kullanımı

Şirketinizin iç denetim fonksiyonunu, dışarıdan sağlayacağımız profesyoneller ile destekliyoruz. İhtiyacınız olan sektörel deneyim ya da mesleki deneyimi, size uygun iç denetim danışmanlarımız aracılığı ile sağlıyoruz. Aşağıdaki konularda bizden yetkin ve tecrübeli iç denetim profesyonelleri talep edebilir ve ekibinizin bir parçası olarak deneyimlerimizden en uygun maliyetler ile faydalanabilirsiniz.

 • Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Denetimi
 • Operasyonel Denetim
 • Fraud Denetimi
 • Risk Odaklı İç Kontrol Sistemi Denetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Denetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri Denetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satın Alma Süreçleri Denetimi
 • ARGE ve İnovasyon Süreçleri Denetimi
 • Maliyet Sistemi ve Maliyet Muhasebesi Uygulamaları Denetimi
 • Finans Süreçleri Denetimi
 • Proje Denetimi
 • Kurumsal İç Ortam ve Yönetişim Uygulamaları Denetimi

 

business teamwork - business men making a puzzleDış Kaynak Kullanımı

Şirketinizin bir iç denetim fonksiyonu bulunmuyor veya sadece bir yöneticinin gözetimi altında bulunuyor ise, dışarıdan iç denetim ekibiniz ve iç denetçileriniz olarak size profesyonel hizmetler sağlayabiliriz. Dış kaynak kullanımı alternatifinde, şirketinizin tüm iç denetim faaliyetleri, planlamadan, denetimlere, raporlamadan, izlemeye kadar tarafımızdan, sizin için görevlendirmiş olduğumuz denetim ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu çözüm, iç denetim hizmetlerinden maliyet etkin olarak faydalanmak isteyen şirketlerimiz için idealdir.

Dış Kaynak Kullanımında, aşağıdaki tüm süreçleri iç denetim ekibiniz olarak uluslararası standartlara uygun olarak yürütmekteyiz:

 • Şirketin denetim evreninin tanımlanması
 • Şirketin risk değerlendirmesinin ve risk bazlı iç denetim planının yapılması
 • İç denetimlerin periyodik olarak gerçekleştirilmesi ve tüm şirket süreçlerinin ve kontrollerinin, Yönetim Kurulu ve Risk Değerlendirme sonuçlarına uygun öncelikler çerçevesinde risk odaklı olarak denetlenmesi
 • İç denetim sonuçlarının raporlanması ve sunumu
 • İç denetim sonuçlarının izlenmesi ve iyileşmelerin raporlanması
 • Kurum içi yönetici ve personelin risk ve kontrol konularında eğitimi, farkındalıklarının artırılması