internalcontrolİç kontrol sistemi, üçlü savunma hattının ilk hattı olarak şirket ve kamu idarelerinde risklere yönelik ilk tepki niteliğini taşımaktadır. Doğru yapılandırılmış bir iç kontrol sistemi, risklerin maliyet etkin yöntemler ile azaltılmasını ve bu sayede operasyonel hedeflerin başarılmasını sağlar, kurumsal performansın artmasına katkı sağlar. İyi tasarlanmış ve işletilen bir iç kontrol sistemi, organizasyonun tüm sistem ve süreçleri ile entegre, işlerin doğal akışına uyumlu olmalıdır.

 

İyi bir iç kontrol sistemi oluşturmak ve yönetmek, üçlü savunma hattının diğer bileşenleri olan kurumsal risk yönetimi ve iç denetim hatlarının da daha sağlıklı işlemesini sağlar. İç denetimin denetim evreninin ve iç ortamı en iyi şekilde tanımlanmasını ve bu sayede güvence fonksiyonundan daha fazla verim alınmasını sağlar.

 

r2Control Solutions International olarak, şirket ve kamu idarelerinin risklerini azaltabilmeleri ve iş hedeflerini başarabilmeleri için, uluslararası standartları baz alan (COSO), sektör ve kurum özel iç kontrol metodolojileri, araç ve sistematikleri geliştiriyoruz. İç kontrol sisteminizi oluşturmanıza yardım ederken, iç kontrol kapasitenizin de oluşması ve sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz.

 

25 senelik uluslararası tecrübelerimiz ve danışmanlarımızın 15-30 sene arası yerel tecrübeleri ile, kurumsal yapınıza en uygun, bürokrasiyi artırmayan, yönetim sistematiğiniz içine adapte olacak iç kontrol sistemleri tasarlıyor ve etkin bir şekilde yönetmeniz için gerekli tüm sistemsel desteği sağlıyoruz.

 

cosoBize göre iç kontrol, şirketin tüm diğer yönetim sistemleri ile entegre olması gereken bir mekanizma olduğundan, verimli ve ekonomik bir iç kontrol sistemi tasarımı ile, sizin kontrol ve denetim maliyetlerinizi de optimize ediyoruz.

 

Şirketinizin kurumsallaşması ve kurumsal yönetim anlayışının güçlendirilmesi için iyi bir araç olan iç kontrolün tasarımı, işletimi ve güncellenmesinde, uygun GRC yazılım çözümlerinde faydalanmanızı sağlayarak, sizlerin tüm süreçlerinin en etkin verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlıyoruz.