erm1Kurumsal Risk Yönetimi (KRY), günümüzde şirket ve kamu idarelerinin stratejik yönetim süreçlerini destekleyen, hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlayan, belirsizlik ve riskli ortamlarda faaliyet göstermekten  kaynaklı olumsuzlukların iyi yönetilmesi ve iş fırsatlarının değerlendirilmesini sağlayan en kritik sistemlerden bir tanesidir.

 

Kurumsal Risk Yönetimi sistem ve süreçlerini oluşturup, başarı ile yönetebilen şirket ve kurumların stratejik amaç ve hedeflerine daha yüksek bir oranda ulaştıkları, kurumsal performanslarını ciddi olarak artırdıkları ve şirket değerlerlerini maksimize ettikleri görülmektedir.

 

erm2Üçlü savunma hattının ikinci bileşeni olan KRY, aynı zamanda tasarlanması ve uygulanması en zor sistemlerin başında gelmektedir. Doğru çerçeve, model, metodoloji, araç ve sistemler ile kurgulanmaz ise, kurumların bekledikleri faydaları sağlayamayabilir. Control Solutions International olarak, uluslararası en iyi uygulama çerçeveleri COSO ERM ve ISO 31000 ışığında KRY tasarımı ve uygulaması alanlarındaki uzmanlığımızı, şirket ve kamu idarelerimize sunmaktayız.

 

Şirketinize en uygun KRY çözümünü sizinle birlikte tasarlıyor, hem COSO ERM, hem de ISO 31000′ in en güçlü yönlerini sisteminize yansıtıyoruz. Ayrıca, KRY sistem ve süreçlerinizin diğer tüm yönetim sistemleri ile uyumlu, maliyet etkin ve kullanılabilir olmasına dikkat ediyoruz. Stratejik yönetim, performans yönetimi, iç kontrol, uyum ve iç denetim faaliyetleriniz ile uyumlu bir KRY modelini uygulamaya alıyoruz.

 

erm4KRY hizmetlerimiz, eğitim ve danışmanlıktan, proje yönetimi ve yazılım uygulamalarına kadar çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Hizmetlerimiz, KRY konusunda 15 sene ve üzerinde deneyimli, uluslararası sertifikalara (CIA, CCSA, CRMA, vb) sahip danışmanlarımızca sağlanmaktadır.

 

 

Doğru KRY tasarımı ve uygulaması için GRC yazılım çözümü seçiminizde de yardımcı oluyor, yazılım ihtiyaç analizinden, uygulama sonrası desteğe kadar her konuda destek veriyoruz.